Libro de Visitas

de Paco 10.04.2019, 19:24

Benet, és un plaer vore l’evolució dels participants d’eixe gran
equip, la germanor, l’alegria, i les ganes de viure que demostren
tots ells.
Gràcies Benet per fer que pogam disfrutar d’eixa part de la nostra
història.